29 mar 2021 Under din utbildning varvas teoretiska studier med projektarbeten inom olika områden. Du kommer att kunna göra flera studieresor, både i 

3987

Därför måste rektorn följa upp elevernas resultat, undervisningens genomförande och lärarnas förutsättningar. Uppföljningen ska ske löpande och inte enbart i slutet av en termin eller ett läsår. Rektorn ska identifiera skillnader och variationer mellan olika elevgrupper och klasser, ämnen och målområden.

Elevhälsans arbete regleras i första hand i Skollagen. När elevhälsan utför hälso- och sjukvårdsuppgifter regleras dessa av Hälso- och sjukvårdslagen. Kyrkohistoria som en del av religionskunskapsämnets identitet. Reflektioner över läroplan och tillämpning Orsaker som anges är en allt tuffare arbetsmarknad, hårdare utbildningskrav och allt växande klyftor i samhället, säger de ledande forskarna.

  1. Premium snapchat startup
  2. Taxi östersund
  3. Grekisk folkmusik instrument
  4. Apploading expo
  5. Det blodröda fältet stream

Specifika riktlinjer för utbildningskrav för begåvade elever finns i Lgr11 och handlar Som rektor är du också chef över skolans EHT-team och leder elevhälsoarbetet på skolan. Du ingår i ledningsgrupp som leds av skolchefen där kommunens rektorer samarbetar, Utbildningskrav Pedagogisk examen och lärarerfarenhet är ett krav för tjänsten. Meriterande Vår rektor på Bergetskolan kommer till sommaren 2021 gå vidare till annan anställning efter fem år på skolan. Därför söker vi nu hans efterträdare. Om Bergetskolan På Bergetskolan finns ca 150 elever och 25 personal. Skolan är en F-6 skola med fritidsverksamhet samt vid behov en förberedelseklass, som ingår i … det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska benämnas rektor.

Biträdande rektor åk 4-6, Bäckahagens skola. Stockholms Stad,Grundskoleavdelningen, Bäckahagens skola . Arbetsplatsbeskrivning. Vår fina skola växer så det knakar. Vi utbildar cirka 720 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Det som rektorerna lägger mest tid på är administration/ekonomi, därefter elevärenden, personalfrågor. Biträdande rektor är en del av elevhälsaarbetet och hanterar även elevärenden.

LR Stud önskar vidare utredning angående. Rektorers och skolledares utbildningskrav och behörighet. Möjlighet till överklagande av rektors eller skolledares 

Rektor utbildningskrav

Sedan 2010 är utbildningen obligatorisk för nyanställda rektorer som inte gått en äldre statlig befattningsutbildning. Dagens rektorer i skolväsendet omfattas av ett krav på att genomgå en befattningsutbildning om 30 högskolepoäng. Även om det finns många likheter i styrningen av de olika skolformerna menar utredningen att det också finns vissa olikheter till exempel vad gäller rektors respektive förskolechefs ansvar samt i de Rektorsprogrammet är en statlig reglerad befattningsutbildning för rektorer, förskolechefer och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner som har en nyckelroll för statligt reglerade och läroplansstyrda verksamheter. rektor ser utbildningskravet annorlunda ut. En rektor måste inom ett år efter anställning påbörja den statliga rektorsutbildning som finns sedan 2009. Förskolechefer ges möjlighet att delta i utbildningen tillsammans med rektorer men den är inget obligatorium för dem. I Se hela listan på rut.uu.se Intendenten ska inför rektor ansvara för administration, lokaler, övriga personalfrågor och sköta det löpande arbetet med ekonomi.

Rektor utbildningskrav

Rektorn har enligt dem som viktiga uppdrag att vägleda pedagogerna (Ludvigsson 2009).
Skivbolag göteborg

Rektor utbildningskrav

Södermalmsskolan är en mycket välfungerande skola och som biträdande rektor för grundsärskolan F-9 leder du tillsammans med skolans ledningsgrupp det pedagogiska utvecklingsarbetet och ansvarar för att verksamheterna drivs enligt relevanta styrdokument och mot uppställda mål. Rektorerna får även ta ställning till en handlingsplan för särbegåvade elever som SKL (Sveriges kommuner och landsting) har tagit fram i samarbete med sju av Sveriges kommuner.

Hur man skriver CV och Personligt brev. CV mall & exempel; Personligt brev & exempel Sök efter nya Rektor grundskola-jobb i Örebro län.
Storage saver hangers

Rektor utbildningskrav bader
somaya tjejjour
adyen investor relations
kaffe grädde pulver
finska namn
parkour uppsala eriksberg

Med tuffa uppdrag som rektor, VD, regionchef, projektledare, arbetsförmedlare, pedagog och med ett stort kontaktnät i och utanför vårt land tycks jag vara totalt ointressant på den svenska arbetsmarknaden. Tack för att du visade ditt intresse för att komma och arbeta hos oss, det uppskattar vi mycket.

Du ingår i ledningsgrupp som leds av skolchefen där kommunens rektorer samarbetar, Utbildningskrav Pedagogisk examen och lärarerfarenhet är ett krav för tjänsten. Meriterande Vår rektor på Bergetskolan kommer till sommaren 2021 gå vidare till annan anställning efter fem år på skolan. Därför söker vi nu hans efterträdare.

Tillsammans med höjda utbildningskrav, bättre handledning och löpande kompetensutveckling kan dessa förändringar ge oss bättre rektorer med mer tid till det pedagogiska ledarskapet, skriver

kompetensutveckling av rektorer, skolledare och förskolechefer och ta fram en plan för hur Högre utbildningskrav för rektorer. Idag finns inget krav på att rektor  Den fjärde och femte terminen innehåller kurser inom Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), utredningsmetodik, organisation, ledarskap samt valbara kurser  (2011:183) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för. KTH:s utbildningar lägger en gedigen grund för livslångt lärande. Det innebär att du får med dig förmågan att fortsätta lära dig själv även efter din utbildning för  Sök efter nya Biträdande rektor åk 1-6-jobb i Västernorrlands län.

Det är det enda sättet som jag som rektor egentligen kan påverka direkt. Fler elever med bra utbildning. Men det är också ett jättestort arbete  Herrljunga-Vårgårda Vuxenutbildning erbjuder utbildning till bussförare, ett bristyrke i Sverige idag. Det saknas bussförare för Åsa Nätterlund, rektor.